Vsak hotelski PMS mora imeti lastnosti in funkcionalnosti, kot so:
spletna prodaja in rezervacije, upravljanje z recepcijo, gospodinjstvom, blagajno, vzdrževanjem itd.

Novejši PMS sistemi omogočajo izvedbo vseh navedenih operacij preko oblaka (cloud)

Program vam je na voljo od koder koli - potrebujete le dostop do interneta.

Če želite izvedeti več o funkcijah protel PMS, se pomaknite navzdol. Oglejte si protel VIDEO predstavitev.

Rezervacije 

Tri glavne vrste rezervacij so prijava WALK-IN gosta, obravnava predhodnih rezervacije in skupinske rezervacije. Predhodne rezervacije morajo biti hitre in enostavne za upravljanje, skupinske so nekoliko zahtevnejše. Sodobni hotelski PMS mora biti sposoben hitro in priročno vnesti rezervacijo in imeti možnost vnosa kompleksnih skupinskih rezervacij, ki zajemajo vse kritične podatke.

Front Office

Gostje se spominjajo super prijaznih in učinkovitih receptorjev. Funkcija sprednje pisarne hotelskega PMS mora omogočati hiter in neboleč način prijave in odjave gosta, delo s programom mora biti enostavno. Program mora biti skladen z zakonodajo države, kjer se uporablja. Posebnosti dobrega programa so elektronske registracijske kartice, ki pohitrijo prijavo gosta in sistemi za avtomatsko prepoznavo osebnih dokumentov.

Gospodinjstvo

Vsi upravljavci vedo, kako pomembna je funkcija gospodinjstva: brez čistih sob ne morete prijaviti gostov. Programska oprema za gospodinjstvo mora biti integrirana z vašim hotelskim PMS. Ključne značilnosti, na katere morate biti pozorni, so zmožnost označevanja stanja sobe kot čiste, pregledane, umazane, izpraznjene in neprimerne. Vedno so koristne tudi lastnosti, kot so orodja za razporejanje osebja in zbirka podatkov o izgubljenih in najdenih predmetih v sobi.

Obračunavanje in izdajanje računov

Računovodstvo je zahtevno samo po sebi. Sodoben hotelski PMS je osnova za pravilne računovodske podatke. Funkcije izdaje računov in upravljanje blagajne morajo biti mogoče z minimalnimi pritiski tipk. Poslovne knjige in finančna poročila morajo biti enostavno dosegljiva. 

Vhodni / Domači zaslon

Sodite knjigo po njenem ovitku. Enostavnost informacij je pomembna, zato je res odličen domači zaslon z vsemi bistvenimi informacijami prvi sodnik sodobnega hotelskega PMS. Nekatere ključne informacije o domačem zaslonu so; prihodi, odhodi, gostje v hiši, odstotek zasedenosti in lastni gostje.

Poročanje in Analitika

Poslovne odločitve temeljijo na dobrem poročanju in analitiki trenutnih poslovnih podatkov. Dober PMS ne bi smel samo analizirati preteklih poslov, ampak je sposoben predvideti prihodnje poslovne trende in predlagati ustrezne ukrepe. Protelovo orodje Genus BI vam bo vse to prikazalo ob enostavni uporabi številk in grafične predstavitve.

Preberite več